Politica de confidentialitate

Landore asigura dreptul la protectia datelor cu caracter personal si se angajeaza sa prelucreze datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza această notificare de confidențialitate de îndată și pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

Cine suntem si cum ne puteti contacta?

Landore este denumirea comerciala a societatii Landore Tailoring S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Cluj Napoca strada Buna Ziua, nr 39A, avand numar de ordine in Registrul Comertului J12/2783/2018, cod unic de inregistrare fiscal 39540901.

In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

-Nume și prenume

-E-mail

-Număr de telefon

-Detalii de facturare și plată

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dumneavoastra, precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va incurajam sa ne contactati la adresa de email contact@landore.ro .

In general, colectam datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti. Cu titlul de exemplu, primim informatii de la dvs astfel:

– Cand va creati un cont landore.ro, ne transmiteti: adresa de e-mail, numele si prenumele;

– In cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma landore.ro aveti posibilitatea sa adaugati informatii suplimentare, precum: numar telefon mobil, numar telefon fix, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.;

– Cand plasati o comanda, ne furnizati informatii precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs in timpul vizitarii site-ului nostru web, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs. Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile prelucrarii datelor?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor Landore in beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, dupa caz, urmatoarele:

 1. Crearea si administrarea contului in cadrul platformei Landore;
 2. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;
 3. Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;
 4. Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 5. Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 6. Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile si serviciile Landore.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre Landore si dvs. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

2. Pentru activităţi de marketing

Pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Landore Tailoring S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră;

3. Realizarea de profiluri de preferințe de consum în vederea îmbunătățirii experienței oferite de Site.

Pentru apararea intereselor noastre legitime 

Pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include:

– Masuri de protectie a site-ului web si a utilizatorilor platformei Landore fata de atacuri cibernetice;

– Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;

– Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre si drepturile si libertatile dvs. fundamentale.

De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispozitii legale, cum ar fi obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Durata pentru care prelucrăm datele

Landore Tailoring S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Landore Tailoring S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, puteți face acest lucru prin trimiterea unei solicitări scrise la conducerea societății, folosind informațiile furnizate pe Site. Prin ștergerea contului vă veți dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. În situația în care doriți să renunțați și la notificările de tip push-notification, puteți face acest lucru pe dispozitivul de pe care ați accesat Site-ul.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, societatea Landore Tailoring S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Landore Tailoring S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către societatea Landore Tailoring S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea societății Landore Tailoring S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Landore Tailoring S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, societatea Landore Tailoring S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
 1. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 1. dreptul la portabilitatea datelor, constând în dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societatea Landore Tailoring S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 2. dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. În ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al societății Landore Tailoring S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care societatea Landore Tailoring S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveți totodată dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Prin accesarea acestui Site vă exprimați acordul de a utiliza serviciile de tip cookies.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@landore.ro.

In ce tari transferam datele dvs cu character personal?

Landore stocheaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

Cum protejam datele voastre cu caracter personal?

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie si le stocam pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.

Pentru efectuarea platilor folosim serviciile procesatorului de plati euplatesc.ro.

In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate.

Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 Plangeri

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil, si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.